UNITS      19      AREA      ΠΕΥΚΗ

D14

38°3'31.5''N
23°47'38.5476''E

Το D14 προσφέρει 19 εξαιρετικά οικογενειακά διαμερίσματα στο είδος του, στην Πεύκη, μια οικογενειακή περιοχή, με μακροχρόνια και συνεκτική αίσθηση της γειτονικότητας. Ο πλούτος των ανέσεων, η εκπαίδευση, τα πάρκα και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε άμεση γειτνίαση κάνουν το D14 ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης.

Το D14 προσφέρει 19 εξαιρετικά οικογενειακά διαμερίσματα στο είδος του, στην Πεύκη, μια οικογενειακή περιοχή, με μακροχρόνια και συνεκτική αίσθηση της γειτονικότητας. Ο πλούτος των ανέσεων, η εκπαίδευση, τα πάρκα και οι δημόσιες συγκοινωνίες σε άμεση γειτνίαση κάνουν το D14 ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης.

TYPICAL UNIT SPECIFICATIONS

106


X3


X2