Κατοικίες

D14

38°3'31.5''N
23°47'38.5476''E
ΠΕΥΚΗ

D14

38°3'31.5''N
23°47'38.5476''E
ΠΕΥΚΗ

D14

38°3'31.5''N
23°47'38.5476''E
ΠΕΥΚΗ

A3

38°0'25.4484''N
23°49'40.9404''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

A3

38°0'25.4484''N
23°49'40.9404''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

P16

38°0'9.8604''N
23°46'43.32''E
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

P16

38°0'9.8604''N
23°46'43.32''E
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

P16

38°0'9.8604''N
23°46'43.32''E
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

P16

38°0'9.8604''N
23°46'43.32''E
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Υ27

38°1'8.0724''N
23°47'32.0316''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Υ27

38°1'8.0724''N
23°47'32.0316''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
MORE PROJECTS

R31

38°0'7.0596''N
23°49'7.788''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

R31

38°0'7.0596''N
23°49'7.788''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

R31

38°0'7.0596''N
23°49'7.788''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

R31

38°0'7.0596''N
23°49'7.788''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

M2

38°5'34.944''N
23°49'51.42''E
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

M2

38°5'34.944''N
23°49'51.42''E
ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Κ6

37°59'16.548''N
23°47'16.26''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κ6

37°59'16.548''N
23°47'16.26''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κ6

37°59'16.548''N
23°47'16.26''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κ6

37°59'16.548''N
23°47'16.26''E
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
MORE PROJECTS

P44

37°58'50.9916''N
23°47'37.6044''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

P44

37°58'50.9916''N
23°47'37.6044''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

A30

37°59'16.548''N
23°47'25.692''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

A30

37°59'16.548''N
23°47'25.692''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

A30

37°59'16.548''N
23°47'25.692''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

A30

37°59'16.548''N
23°47'25.692''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

T8

38°0'18.8964''N
23°49'34.536''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

T8

38°0'18.8964''N
23°49'34.536''E
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MORE PROJECTS

AR5

37°59'43.1484''N
23°47'22.308''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

AR5

37°59'43.1484''N
23°47'22.308''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

AR5

37°59'43.1484''N
23°47'22.308''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

AR5

37°59'43.1484''N
23°47'22.308''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

P33

37°59'43.1484''N
23°47'55.932''E
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

P33

37°59'43.1484''N
23°47'55.932''E
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

K15

37°59'43.9044''N
23°47'19.9644''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

K15

37°59'43.9044''N
23°47'19.9644''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

K15

37°59'43.9044''N
23°47'19.9644''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

K15

37°59'43.9044''N
23°47'19.9644''E
ΠΑΠΑΓΟΣ
MORE PROJECTS

Α59

37°59'6.8244''N
23°47'36.78''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

Α59

37°59'6.8244''N
23°47'36.78''E
ΠΑΠΑΓΟΣ

Μ05

37°57'30.384''N
23°41'54.564''E
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μ05

37°57'30.384''N
23°41'54.564''E
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μ05

37°57'30.384''N
23°41'54.564''E
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μ05

37°57'30.384''N
23°41'54.564''E
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μ13

37°59'44.7684''N
23°46'41.448''E
ΑΘΗΝΑ

Μ13

37°59'44.7684''N
23°46'41.448''E
ΑΘΗΝΑ
MORE PROJECTS

R07ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

R07ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

R07ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

R07ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Κ29ΚΥΨΕΛΗ

Κ29ΚΥΨΕΛΗ

L123ΓΚΥΖΗ

L123ΓΚΥΖΗ

L123ΓΚΥΖΗ

L123ΓΚΥΖΗ
MORE PROJECTS

IL87

37°57'38.304''N
23°44'39.5844''E
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

IL87

37°57'38.304''N
23°44'39.5844''E
ΠΑΓΚΡΑΤΙ